Gruppe 1

Stabil indkomst, få kreditorer, stor 'gammel' gæld. Ingen afvikling på gælden pga. høje renter.

Gruppe 2

Stabil indkomst, men stor 'gammel' gæld. Kan ikke følge med.

Gruppe 3

Stabil indkomst, men mange kreditorer. Uoverskuelig situation.

Indkomst

Stabil

Stabil/udsigt til det.

Rimelig stabil/udsigt til det.

Antal kreditore

1-5

1-10

10-25

Gældstype

Husslag, konkurs, været kunde i en krakket bank etc.

Sygdom, arbejdsløshed, skilsmisse etc.

Pga. antal kreditorer, gælden m.v., er der behov for hjælp til at danne et overblik over antal af kreditorer samt gælden til dem.

Årsag for gæld

Husslag, konkurs, været kunde i en krakket bank etc.

Sygdom, arbejdsløshed, skilsmisse etc.

Flere forskellige årsager.

Kreditorer - status

Ingen betaling til kreditorerne i flere år – eller som minimum – har I stoppet betaling til kreditorerne.

Kun de faste udgifter er betalt. Der var ikke penge til kreditorerne, men gælden er nu løbet løbsk.

Pga. antal kreditorer, gælden m.v., er der behov for hjælp til at danne et overblik over antal af kreditorer samt gælden til dem.

Gældens størrelse

Pga. det længe siden der sidst er betalt til kreditorerne, er gælden nu så stor (typisk på grund af mange og dyre renter), at I ikke kan se hvordan I nogensinde skal få betalt jeres gæld.

løbsk. Pga. antallet af kreditorer, størrelsen på gælden eller at det er svært at få nye aftaler med kreditorerne, har I behov for hjælp til at forhandle med kreditorerne

Hverdagsøkonomien

'Stort' overskud, men ikke nok til at kunne betale hvad kreditorerne forlanger.

Overskud, men ikke nok til at kunne betale hvad kreditorerne forlanger.

Overskud nok til at kunne tilbyde kreditorerne afvikling.

Tidshorisont

Forvent at vores arbejde vil tage 6–12 mdr.

Forvent at vores arbejde vil tage 1-2 år. I starten af samarbejdet er I under administration.

Forvent en stram økonomisk styring, hvor I er under administration i minimum 3 år.

Mål

Få nedbragt gælden til et beløb I kan tilbagebetale inden for 'rimelig' tid. Typisk ved hjælp af et oprydningslån.

Få stoppet yderlig rentetilskrivning, eller nedbragt gælden. Afvikling af gæld inden for 'rimelig' tid. Evt. et oprydningslån.

Få styr på kreditorer og gæld. At indgå betalingsaftaler, som overholdes med den økonomi I har. Forvent ikke at der kan skaffes lån til at indfri kreditorerne.