Kan virksomheden videreføres med rekonstruktion?

 

En rekonstruktion er et forsøg på at videreføre virksomheden.

 

En person eller et selskab, der er insolvent, kan komme under rekonstruktion, men KUN hvis selskabet er levedygtigt og blot midlertidigt ude af stand til at betale sine økonomiske forpligtigelser.

 

Der findes som udgangspunkt to modeller for rekonstruktion: Med eller uden skifterettens hjælp.

 

Rekonstruktion uden skifterettens hjælp

Uden skifterettens hjælp forhandler man selv med sine kreditorer og er dermed ikke reguleret af konkurslovens regler. Dette kaldes også en frivillig akkord.

 

FinansTeam kan i dette tilfælde hjælpe med at indgå aftaler med kreditorerne.

 

Rekonstruktion med skifterettens hjælp

En rekonstruktion kan også foregå ved skifteretten efter konkurslovens regler.

 

Fordelen ved en rekonstruktion med hjælp fra skifteretten er, at skifteretten kan tvinge kreditorer til at indgå aftale. Det kræver dog, at der er et flertal for rekonstruktion blandt de øvrige kreditorer.

 

Desuden kan Lønmodtagernes Garantifond (LG) udbetale løn m.v., hvis virksomheden er under en rekonstruktionsbehandling med hjælp fra skifteretten.

 

Til gengæld skal man være opmærksom på, at hvis man kommer under skifterettens rekonstruktion, kan rekonstruktionen IKKE tilbagekaldes. En indledt sag om rekonstruktion kan kun ende med en akkord eller en konkurs.

 

Hvem kan indgive begæring om rekonstruktionsbehandling?
Begæring om rekonstruktionsbehandling kan indgives af skyldneren selv (egen begæring) eller af dennes kreditorer.

 

Hos FinansTeam har vi mange års erfaring med rekonstruktion, og vi kan vejlede dig om, hvilke muligheder der er for dig og din virksomhed.

 

Kontakt os for at høre nærmere