Hvor stor er jeres gæld? Hvor meget luft har I i økonomien? Hvor kommer gælden fra?

For at vi kan give jer den bedste økonomiske rådgivning, beder vi jer om at dele jeres situation med os.
For at yde den bedste hjælp, deler vi vores kunder op i tre grupper:

Gruppe 1 • To stabile løn indkomster
 • 1-2 kreditorer
 • Stor gammel gæld fra fx skilsmisse, tab på hus, konkurs eller bankkrak
 • INGEN forbrugs- eller kviklån
 • En gæld på minimum kr. 250.000,-
Læs mere her

Gruppe 2 • To stabile løn indkomster eller en høj stabil løn indkomst
 • Op til 10 kreditorer
 • Stor gammel gæld fra fx skilsmisse, tab på hus, konkurs eller bankkrak
 • Max 3 forbrugslån (ikke nystiftet)
 • Ingen kviklån
 • En gæld på minimum kr. 250.000,-
Læs mere her

Gruppe 3 • Alle andre
Læs mere her

Hvad skal der til for at vi kan hjælpe jer?

1. Jeres gæld kan ikke være for stor, men I kan skylde for lidt

Sat på spidsen skal jeres gæld beløbe sig til mindst kr. 250.000,-

Vores fælles succes afhænger af, hvilke muligheder vi har for at forhandle gælden ned på jeres vegne, og om vi – populært sagt – har noget at arbejde med. Er marginen for lille, har vi færre muligheder for at forhandle jeres gæld ned hos kreditorerne. Desuden vil udgiften til os også være 'for stor', hvis gælden ikke er på minimum kr. 250.000,-

Vi har før oplevet, at enkelte kunder har svært ved at se det logiske heri. Vores erfaringer peger dog entydigt på, at det giver falske forventninger og skaber et håb, vi ikke kan indfri, hvis vi fraviger princippet.

 

2. I skal have lidt luft i budgettet, for at vi kan gøre en forskel

Dvs. får I udbetalt fx 30.000 kr. til sammen (efter skat), og de faste omkostninger (ekskl. afdrag på jeres gæld) udgør 35.000 kr., så har vi ingen mulighed for at hjælpe jer. I laver et minus på 5.000 kr. hver måned, og afdrager dermed ikke på gælden i den aktuelle situation – og så er vi uden for indflydelse.

 

Hvilke krav er der for at vi kan hjælpe jer?

Vi kan KUN hjælpe jer, hvis

 1. Den samlede gæld er mindst kr. 250.000,-
 2. I kan betale ALLE jeres faste omkostninger (husleje, forsikringer osv.)
 3. I har et beskedent beløb at leve for (mad, tøj, gaver osv.)
 4. At der derudover kan findes et overskud i jeres økonomi til at betale af på gælden

 

Har I viljen (og evnen) til at afdrage?

Jeres kreditorer kan være kyniske i jagten på deres penge. Derfor er det helt afgørende, at vi er overbeviste om, at I har viljen til at afdrage på gælden, når vi indgår aftaler med jer.