Hvor stor er jeres gæld? Hvor meget luft har I i økonomien? Hvor kommer gælden fra?

For at vi kan give jer den bedste økonomiske rådgivning, beder vi jer om at dele jeres situation med os.
For at yde den bedste hjælp, deler vi vores kunder op i tre grupper:

Gruppe 1 • Stabil indkomst
 • Få kreditorer
 • Stor ‘gammel’ gæld
 • Ingen afvikling på gælden pga. høje renter
Læs mere her

Gruppe 2 • Stabil indkomst
 • Stor ‘gammel’ gæld
 • Kan ikke følge med
 • Ingen eller lille andel forbrugsgæld – kviklån
Læs mere her

Gruppe 3 • Stabil indkomst
 • Mange kreditorer
 • Uoverskuelig situation
 • Primær forbrugsgæld – kviklån
Læs mere her

Hvad skal der til for at vi kan hjælpe jer?

1. Jeres gæld kan ikke være for stor, men I kan skylde for lidt
Sat lidt på spidsen, skal jeres gæld beløbe sig til kr. 200.000,-, eller derover.
Vores fælles succes afhænger alene af, hvilke muligheder vi har for at handle gælden ned på jeres vegne og om vi – populært sagt – har noget at arbejde med. Er marginen for lille, har vi færre muligheder for at forhandle jeres gæld ned hos kreditorerne. Desuden vil udgiften til os også være 'for stor', hvis gælden ikke er på minimum kr. 200.000,-.
Vi har før oplevet, at enkelte kunder har svært ved at se det logiske heri. Vores erfaringer peger dog entydigt på, at vi sætter falske forventninger op og skaber et håb vi ikke kan indfri, hvis vi fraviger princippet.

2. I skal have lidt luft i budgettet, for at vi kan gøre en forskel
Dvs. får I udbetalt fx 30.000 kr. til sammen (efter skat), og de faste omkostninger (ekskl. afdrag på jeres gæld) udgører kr. 35.000,-, så har vi ingen muligheder for at hjælpe jer. I laver et minus på 5.000 kr. hver måned, og afdrager dermed ikke på gælden i den aktuelle situation – og så er vi uden for indflydelse.

Hvilke krav er der for at vi kan hjælpe jer?

Vi kan KUN hjælpe jer, hvis
1. Jeres samlede gæld er på min. 200.000 kr.
2. I kan betale samtlige af jeres faste omkostninger
3. I har et beskedent beløb at leve for (mad, gaver etc.)
4. og der derudover er overskud i jeres økonomi til at betale af på gælden

Har I viljen (og evnen) til at afdrage?

Jeres kreditorer kan være kyniske i jagten på deres penge. Derfor er det helt afgørende, at vi er overbeviste om, at I har viljen til at afdrage på gælden, for at vi indgår aftaler med jer.